Центральная городская библиотека для детей
им. Ш. Кобера и В. Хоменко г.Николаева

Заклади вищої освіти

Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка"


Миколаївський
політехнічний коледж


Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв


Коледж Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського


Коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова


Миколаївське вище училище фізичної культури


Миколаївська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"


Коледж Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика"


Миколаївський базовий
медичний коледж


Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури


Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій


Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури


Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури


Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"


Миколаївський коледж
музичного мистецтва


Миколаївський коледж транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


Миколаївський муніципальний
академічний коледж


Миколаївський національний
аграрний університет


Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського


Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова


Приватний вищий навчальний заклад "Медико-Природничий Університет"


Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика"


Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету


Чорноморський національний університет імені Петра Могили