Центральная городская библиотека для детей
им. Ш. Кобера и В. Хоменко г.Николаева

Література про життя і творчість Лесі Українки

Статті з періодичних видань

 • Левченко, Г. Леся Українка – enfant terrible українського народництва [Текст] : (Едипів комплекс інтелектуального життя в епістолярній версії Лариси Косач) / Г. Левченко // Дивослово. - 2019. - N 3. - С. 45-53.
 • Пилипенко, Г. Закордонні мандрівки Лесі Українки [Текст] / Г. Пилипенко // Слово Просвіти. - 2019. - 13-19 червня (№24). - С. 16.
 • Михайлова, Н. Дух і мандри Українки [Текст] / Н. Михайлова // Міжнародний туризм. - 2019. - N 1. - С. 106-109.
 • Цимбал, Я. Леся Українка, Булґаков і Кубань [Текст] / Я. Цимбал // Український тиждень. - 2017. - N 11. - С. 40-43.
 • "Єдиний ясний пункт на темному тлі" Леся Українка - просвітянка [Текст] : до 150-річчя "Просвіти" // Слово Просвіти. - 2017. - 27 липня - 2 серпня (№30). - С. 1.
 • Дробот, Н. Леся Українка - геніальна людина та митець [Текст] : формування і становлення особистості / Н. Дробот // Українська мова та література. - 2017. - N 21/22. - С. 26-36.
 • Надуваний, П. Іван Франко і Леся Українка [Текст] / П. Надуваний // Українська літературна газета. - 2018. - 28 грудня (№26). - С. 4.
 • Кольба, Г. Леся Українка "Хотіла б я піснею стати." [Текст] : тема гармонійного єднання людини з природою / Г. Кольба // Українська мова та література. - 2018. - N 19/20. - С. 64-67.
 • Панченко, В. "Тут у мене багато є роботи": Леся Українка: рік у Болгарії [Текст] / В. Панченко // День (п`ятн. випуск) : всеукраїнська газета. - 2016. - N 123/124. - С. 14.
 • Литвин, В. Із життєвих сценарієв українських інтелектуалів другої половини 19 - початку 20 століття [Текст] : (до 175-річчя від дня народження Михайла Драгомановак та 145 річчя - Лесі Українки) / В. Литвин // Голос України. - 2016. - N 132/133. - С. 8-10.
 • Шаповалова, І. "Поетична квітка України" (Поетичний ранок, присвячений Лесі України) [Текст] / І. Шаповалова // Початкова школа. - 2017. - N 7. - С. 18-19.
 • "...Забуття не суджено мені" [Текст]/ до ювілею Лесі Українки//Рідне Прибужжя. - 2011. - N 21. - С. 3-4.
 • Нагребецька, І."Душа летить у посвіті епох..." [Текст]/ І. Нагребецька//Урядовий кур'єр. - 2011. - N 36. - С. 11.
 • Омельченко Т. Фатум Кассандры [Текст]/ Леся Украинка/ОмельченкоТ.// Женский журнал. - 2009. - N8. - С. 160-163.
 • Унгурян, О. О письмах Леси Украинки [Текст]/ О. Унгурян//Факты и комментарии. - 2011. - N 37. - С. 6.
 • Філіпчук, Н. Болісна думка - за що? [Текст]/ Леся Українка та її родина / Н. Філіпчук // Голос України. - 2009. - N233. - С. 28-29.
 • Шпак, В. Звідки родом "Лісова пісня" [Текст]/ В. Шпак//Урядовий кур'єр. - 2011. - N 36. - С. 1,11.
 • Якименко, М. Доля Косачів... [Текст]/ до 140-річчя від дня народження Л. Українки / М. Якименко // Голос України. - 2011. - N 14. - С. 26.

Книги

 • Агеєва, В. Леся Українка /В. Агеєва; дизайн М.Москаль.-К.:Форум,2001.-71 с.-(Усе для школи)
 • Бабишкін, О. Леся Українка: життя і творчість /О.Бабишкін, В.Курашова.-К.:Худож.літ.,1955.-477 с.
 • Кармазина, М.С. Леся Українка: науково-популярне видання/ М.С.Кармазина; худож. оформлення С.Чуєва.-К.:Альтернатива,2003.-415с.-(Особистість і доба)
 • Костенко, А. Леся Українка/ А.Костенко; упорядник В.П.Сичевський.-К.:А.С.К.,2006.-512 с.-(Життя видатних людей)
 • Леся Українка: Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях:Альбом/Сост.М.В.Гуць,Н.Л.Росошинська.-К.:Рад.школа,1986.-287 с.: ілюстр.
 • Мрії зламане крило: Збірник творів, документів і спогадів/ худож.А.Негода.-К.:Веселка,1993.-222с.: ілюстр.
 • Сюжети з життя в ілюстраціях і документах: Леся Українка: Фото –книга/ автор вступ. статті Іван Драч.-К.:Спалах,2001.-167 с. ілюстр.