Центральна міська бібліотека для дітей
ім. Ш. Кобера и В. Хоменка м. Миколаєва

Показчик он-лайн словників

Словники української мови

«Весна» - пізнавальний український сайт. Послівний українсько-білорусько-російсько -польське-англійський переклад. Опис граматики української мови. Збірка віршів, статей і книг українських авторів, анонси книг (українською мовою).

Тлумачний словник української мови. Інтерактивний список


Словники російської мови

Словники російської мови - Електронна бібліотека словників російської мови: тлумачні словники, словники іноземних слів, орфографічний словник, семантичний словник. Пошук по словникам.

"Sokr.Ru" - словник скорочень російської мови - Система пошуку розшифровок скорочень (по абревіатурі, опису). Можливість додати скорочення.

Сторінка С. А. Старостіна - Бази даних словників Ожегова, Залізняка і Мюллера. Система автоматичного морфологічного аналізу російських і англійських слів.


Словники-перекладачі

"Промт" - онлайновые переводчики. Оперативный перевод текстов, web-страниц и e-mail для английского, немецкого, французского, испанского, итальянского и русского языков. www.translate.ru

"Lingvo-online" - онлайн словник. Онлайнова версія словників ABBYY Lingvo (англо-російські і російсько-англійські словники: загальний, економічний, комп'ютерний, науковий і російськомовний тезаурус). Пошук у всіх словниках. www.lingvo.ru/lingvo

"OneLook Dictionaries" - пошук по онлайн словників. Зведена форма пошуку тлумачень слів по тлумачним і перекладним онлайн-словників різних мов: загальні, ділові, технічні, медичні та ін. (Англійською мовою) www.onelook.com


Сайт з вивчення іноземних мов

"Вивчення іноземних мов" - некомерційний сайт, присвячений самостійному вивченню іноземних мов.